CÁCH XEM TUỔI CHO MÈO

Tính tuổi của mèo như thế nào ?

Để tính tuổi của mèo, người ta thường dùng một phương pháp chuyển đổi tương đối so với tuổi của con người. Có một quy tắc phổ biến như sau:

  • Năm đầu tiên của mèo tương đương với khoảng 15 năm tuổi người.

  • Năm thứ hai của mèo tương đương với khoảng 9 năm tuổi người.

  • Mỗi năm tiếp theo sau đó tương đương với khoảng 4 năm tuổi người.

Tuy nhiên, cách tính này chỉ là một quy tắc đơn giản và không thể hoàn toàn chính xác vì tốc độ lão hóa của mèo cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như giống mèo, điều kiện sống, sức khỏe, v.v.

Bạn có thể sử dụng công thức sau để tính tuổi mèo dựa vào quy tắc trên:

  • Nếu mèo dưới 1 năm, bạn có thể tính tuổi mèo bằng cách chia số tháng tuổi của nó cho 12 và nhân với 15.

  • Nếu mèo từ 1 đến 2 năm, bạn có thể coi nó như một người trong độ tuổi từ 15 đến 24.

  • Đối với mèo từ 2 tuổi trở lên, bạn cộng thêm 24 vào số tuổi của mèo sau đó nhân với 4.

Nếu bạn muốn tôi tính tuổi cụ thể cho mèo của bạn, hãy cho biết số tuổi của nó.

Call Now Button
en_USEnglish