CÁCH XEM TUỔI CỦA CHÓ

Cách tính tuổi của chó như thế nào ?

Cách tính tuổi của chó thường dựa trên ý tưởng rằng một năm của chó tương đương với bảy năm của con người. Tuy nhiên, công thức này không hoàn toàn chính xác vì chó phát triển nhanh hơn nhiều trong những năm đầu đời và tốc độ phát triển chậm lại khi chúng già đi. Các nhà khoa học và bác sĩ thú y đã đề xuất một số cách tính tuổi chó phức tạp hơn, dựa trên kích thước, giống, và các yếu tố khác. Một phương pháp phổ biến hiện nay bao gồm:

  1. Năm đầu tiên của chó: Tính như 15 năm của con người.

  2. Năm thứ hai của chó: Tính như 9 năm của con người.

  3. Từ năm thứ ba trở đi: Mỗi năm thêm vào tính như 5 năm của con người.

Công thức này áp dụng tốt nhất cho chó có kích thước trung bình. Đối với chó nhỏ và chó lớn, có thể cần điều chỉnh:

  • Chó nhỏ: Chúng thường sống lâu hơn chó lớn, do đó, tuổi của chúng tăng chậm hơn sau năm thứ hai.

  • Chó lớn: Do tuổi thọ thường ngắn hơn, mỗi năm sau năm thứ hai có thể được tính như 6-7 năm của con người.

Có nhiều công cụ trực tuyến và ứng dụng giúp tính tuổi chó một cách chính xác hơn dựa trên giống, kích thước, và các yếu tố khác. Việc sử dụng công thức chính xác hơn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu sức khỏe và chăm sóc của thú cưng của mình tại các giai đoạn tuổi khác nhau.

Call Now Button
en_USEnglish